Mariusz Zając

adwokat, partner zarządzający

W Kancelarii kieruje praktyką sporów gospodarczych oraz rynku nieruchomości. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. bieżącą obsługę osób prawnych, obsługę prawną inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych, wydobywczych oraz infrastrukturalnych, w tym drogowych i energetycznych.

Doradza w zakresie umów handlowych, w tym ramach transakcji międzynarodowych, umów najmu i dzierżawy. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne. Przed utworzeniem Kancelarii Zając i Wspólnicy pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych.

N

Jest autorem publikacji i komentarzy w mediach z zakresu prawa nieruchomości, postępowań administracyjnych i sądowych. Występuje w charakterze prelegenta na konferencjach i seminariach poświęconych problematyce prawa nieruchomości.

N

Mariusz Zając ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykonuje zawód adwokata od 2012 roku.

N

Włada biegle językiem angielskim.

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.