Zapraszamy do kontaktu

Telefon

+48 22 826 40 22

E-mail

biuro@kzzip.pl

Kancelaria Zając i Wspólnicy sp.k.

ul. W. Górskiego 6/14, 00-033 Warszawa

NIP: 5252546333, KRS: 0000682179

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu