Postępowania sądowe i administracyjne

Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów sporach. Działamy ze świadomością, że nie zawsze, nawet najbardziej korzystne orzeczenie, zapewni pełną satysfakcję, dlatego też często uczestniczymy w negocjacjach lub innych metodach alternatywnego rozwiązywania sporów, pomagając naszym Klientom wypracować korzystne rozwiązanie polubowne

N

Opracowujemy odpowiednią strategię działania.

N

Prowadzimy negocjacje przedsądowe oraz postępowania zabezpieczające.

N

Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

N

Dbamy o interesy naszych Klientów w toku postępowań egzekucyjnych.

N

Doradzamy Klientom w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa własności przemysłowej.

N

Prowadzimy spory dotyczące naruszenia praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń, firmy.

N

Pomagamy w zakresie rejestracji znaków towarowych w Polskim Urzędzie Patentowym.

N

Przygotowujemy umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne uprawniające do korzystania m.in. ze znaków towarowych, wzorów przemysłowych, programów komputerowych, projektów architektonicznych, utworów muzycznych i słowno-muzycznych, programów telewizyjnych.

N

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa autorskiego, w szczególności dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych. Prowadzimy sprawy karne dotyczące przestępstw tzw. plagiatu.

N

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w tym naruszenia praw do wizerunku.

Pozostałe specjalizacje:

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Prawo spółek, ład korporacyjny

Obsługa

przedsiębiorców

UMOWY

PRAWO KARNE

Biobanki i badania biomedyczne

 

Ochrona danych osobowych