Krzysztof Grabowski

adwokat, partner

Specjalizuje się w sporach cywilnych, w tym w szczególności w prowadzeniu postępowań gospodarczych, a także prawie obrotu nieruchomościami.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, prawa karnego oraz obsługi spółek prawa handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach.

N

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Prawo, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze. Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

N

Posługuję się biegle językiem angielskim.

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.