Dorota Krekora – Zając

radca prawny, doktor nauk prawnych, partner

Dorota Krekora-Zając jest radczynią prawną i adiunktką w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet w Katanii oraz podyplomowa studia z Kanonicznego Prawa Małżeńskiego organizowane przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2013r na podstawie rozprawy pt. Prawo do materiału genetycznego człowieka, za którą otrzymała nagrodę Państwa i Prawa.

Kieruje obsługą klientów włoskojęzycznych w Kancelarii.
Włada biegle językiem włoskim oraz angielskim.

N

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawnych aspektach prowadzenia badań biomedycznych, biobankowania oraz przetwarzania danych osobowych (w tym wdrażaniem RODO oraz pracami nad EHDS). Jest autorką szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa biomedycznego, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa rodzinnego, które można znaleźć pod poniższymi linkami: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/pracownicy/dorota-krekora-zajac https://www.researchgate.net/profile/Dorota-Krekora-Zajac )

N

Jest kierownikiem projektu naukowego SONATA pt. Umowy o biobankowanie ludzkich próbek biologicznych dla celów badawczych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

N

Współpracuje z biobankami polskimi i europejskimi w ramach konsorcjum BBMRI.pl, Polskiej Sieci Biobanków (https://bbmri.pl/bbmri/zespol/katedra-i-zaklad-nauk-humanistycznych-i-medycyny-spolecznej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie/) oraz BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Recourse European Research Infrastructure).

N

W ramach prac w grupie ELSI BBMRI. pl współtworzyła projekt kodeksu postępowania dla biobanków w Polsce (https://bbmri.pl/kodeks-postepowania-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-celow-badan-naukowych-przez-biobanki-w-polsce/) oraz założenia do ustawy o biobankowaniu, w tym przygotowywała opinie prawne dot. biobankowania (https://bbmri.pl/raport-elsi-dotyczacy-aspektow-prawnych-biobankowania-w-polsce/)

N

Jest prelegentką na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z prawnych aspektów prowadzania badań biomedycznych, normy ISO 20387:2018 https://www.bbmri-eric.eu/services/bbmriqm-webcon-series/, prawnych aspektów przetwarzania danych osobowych oraz biobankowania.

N

W ramach konsorcjum BBMRI.ERIC współtworzy kodeks postepowania dla badań dotyczący zdrowia https://code-of-conduct-for-health-research.eu. Prowadzi międzynarodowe badania nad europejskimi zasadami funkcjonowania komisji bioetycznych w ramach grupy TF Rec pod przewodnictwem Sary Casati. Jest członkiem grupy ELSI oraz ELSI Helpdesk BBMRI. ERIC (https://www.bbmri-eric.eu/elsi/helpdesk/). Brała udział w amerykańskich projektach badawczych: International Direct-to-Participant (DTP) Genomic Research oraz General Principles of Ethical Conduct of Health Research Involving Children finansowanych przez U.S. National Institutes of Health oraz w projektach europejskich takich jak CHIP ME Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives – CHIP ME (COST Action IS1303).

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.