Katarzyna Wasik

aplikantka adwokacka, junior associate

Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, oraz w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych.

Jej głównym obszarem zainteresowań jest prawo spółek, w tym zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, przekształcenia oraz ich likwidacja. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek w zakresie opracowywania dokumentów wewnętrznych spółki oraz wniosków do sądów rejestrowych w sprawie zmian m.in. w organach spółek, zmiany wspólników, sprzedaży udziałów, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego.

N

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych praktykując w sprawach m.in. z zakresu postępowania cywilnego, upadłościowego oraz gospodarczego, świadcząc obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych.

N

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Prawo.

N

Od stycznia 2021 roku aplikantka adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

N

Posługuje się językiem angielskim.

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.