Biobanki i badania biomedyczne

Rozwój nauk biomedycznych przy braku szczególnych regulacji prawnych stał się istotnym ograniczeniem w zakresie prowadzania badań naukowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku nauk biomedycznych w ramach działalności kancelarii:

N

Przygotowujemy opinie prawne, formularze zgód oraz umowy niezbędne do prowadzania badań na ludzkich próbkach biologicznych.

N

Udzielamy porad w zakresie tworzenia i funkcjonowania biobanków.

N

Przygotowujemy umowy Data Transfer Agreement oraz Material Transfer Agreement.

Praktyką w tym zakresie kieruje r.pr. dr Dorota Krekora-Zając.

Pozostałe specjalizacje:

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Prawo spółek, ład korporacyjny

Obsługa

przedsiębiorców

UMOWY

Postępowania sądowe i administracyjne

PRAWO KARNE

Ochrona danych osobowych