Prawo spółek, ład korporacyjny

Zapewniamy bieżącą i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego z udziałem zarówno polskiego jak i obcego kapitału.

N

Doradzamy na etapie rozpoczynania działalności i tworzenia spółek.

N

Sporządzamy audyty korporacyjne, wdrażamy założenia ładu korporacyjnego, opracowujemy wymaganą dokumentację.

N

Konstruujemy i negocjujemy umowy w obrocie gospodarczym.

N

Obsługujemy zgromadzenia wspólników oraz akcjonariuszy.

N

Zajmujemy się przekształceniami, łączeniem, podziałami i likwidacją spółek.

N

Pomagamy Klientom przy wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw, uwzględniając aspekty podatkowe każdej ze struktur.

N

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym w postępowaniach rejestracyjnych).

Pozostałe specjalizacje:

NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY

Obsługa

przedsiębiorców

UMOWY

Postępowania sądowe i administracyjne

PRAWO KARNE

Biobanki i badania biomedyczne

 

Ochrona danych osobowych