Warunki zabudowy ważne tylko kilka lat – wraca kontrowersyjny pomysł

lut 28, 2023 | Aktualności

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu powinny być wydawane raz na pięć lat. Obecnie, wuzetki wydaje się na czas nieokreślony, co popierają inwestorzy.

Jak uważa MRiT, dzięki proponowanemu rozwiązaniu, nowe decyzje o warunkach zabudowy będą ważne na tyle długo, że każdy inwestor zdąży uzyskać na ich podstawie pozwolenie na budowę.

W serwisie prawo.pl, na temat pomysłu wypowiada się Krzysztof Grabowski.

„Decyzja o warunkach zabudowy powinna wygasać po upływie dłuższego niż 5 lat okresu, np. po 10 latach, co zadowalałoby zarówno inwestorów, jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich. Ponadto, ustawodawca powinien pochylić się nad wprowadzeniem szeregu wyłączeń od wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności związanych z prowadzeniem długotrwałych postępowań administracyjnych, takich jak postępowanie o wznowienie postępowania administracyjnego czy też postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jak również niewliczaniem do ww. okresu czasu trwania postępowań o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, które w aktualnym stanie często nie są rozpoznawane w ustawowym terminie.”

Pełen artykuł z wypowiedzią eksperta naszej Kancelarii znajdą Państwo: TUTAJ

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.