Walka z pieniaczami na budowie – rząd ma nową propozycję

mar 15, 2023 | Aktualności

Nowela prawa budowlanego, nad którą pracuje MRiT budzi coraz większe kontrowersje. Wszystko za sprawą nowego artykułu 10b. Przewiduje on, że w odwołaniu od decyzji lub zażaleniu na postanowienie muszą być wskazane zarzuty odnoszące się do nich.

Jak zauważają prawnicy, przepis wcale nie ukróci blokowania inwestycji. W serwisie prawo.pl, sprawę komentuje mec. Mariusz Zając, który zauważa, że:

„W treści proponowanej nowelizacji można dostrzec wręcz kolejną „furtkę” do obstrukcji postępowania, otóż strona niezadowolona z rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności wniesie swoje odwołanie bez zachowania wymogów formalnych, które uzupełni dopiero po wezwaniu ze strony organu w maksymalnym dopuszczalnym terminie, co wywoła kolejne opóźnienie.”

Zapraszamy do lektury: TUTAJ

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.