Sms z podpisem aneksu umowy leasingowej? Czemu nie, dziś nie jest to możliwe

sty 5, 2024 | Aktualności

zastąpienie regulacji o formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności, formą dokumentową, która umożliwi jej zawieranie na przykład z wykorzystaniem e-maila czy przez sms.

Komentarza w sprawie, dla serwisu prawo.pl udziela mec. Krzysztof Grabowski.

„W mojej ocenie przyjęcie formy dokumentowej dla umowy leasingu może być obarczone zwiększeniem ryzyka po stronie leasingodawcy. Forma pisemna pod rygorem nieważności (oraz równoważna jej forma elektroniczna) dają większą pewność co do tożsamości osoby zawierającej umowę ze strony leasingobiorcy oraz hipotetycznie bardziej zabezpieczają interesy obu stron umowy. Zazwyczaj umowy leasingu dotyczą przedmiotów o znacznej wartości, a aktualnie coraz częściej dochodzi do oszustw polegających na podszywaniu się pod inne osoby.”

Zapraszamy do lektury! TUTAJ 

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.