Samochody elektryczne w garażach podziemnych. Jakie są zasady ich parkowania?

paź 26, 2023 | Aktualności

Pojazdy z napędem elektrycznym są coraz popularniejsze. W związku z tym powinna zostać uregulowana prawnie kwestia korzystania z miejsc parkingowych w garażach podziemnych, w szczególności, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. Potrzeba istnieje zarówno w przypadku, gdy garaż posiada oddzielną księgę wieczystą i jest współwłasnością osoby posiadającej samochód elektryczny, jak i gdy garaż podziemny stanowi część nieruchomości wspólnej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Natalii Matysiewicz-Kirejczyk dla Dziennika Gazety Prawnej. Jak zauważa ekspertka:

„W sytuacji, gdy część współwłaścicieli sprzeciwia się parkowaniu samochodu elektrycznego w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość mają oni dość ograniczone pole działania. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do korzystania z garażu w dowolny sposób, o ile nie narusza to praw innych współwłaścicieli, a zakazanie parkowania konkretnych rodzajów samochodów może stanowić naruszenie prawa własności.”

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ 

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.