Rząd zabiera uprawnienia staroście – wydając pozwolenie nie sprawdzi, czy dom stanie zbyt blisko sąsiada

gru 16, 2022 | Aktualności

Serwis prawo.pl analizuje nowy projekt prawa budowlanego, zwracając uwagę, że proponowane regulacje zakładające brak konieczności badania przez starostów zgodności zgłaszanego projektu zagospodarowania działki z warunkami technicznymi, mogą budzić kontrowersje. Jednak jak przekonuje mec. Mariusz Zając, takie rozwiązanie nie powinno wprowadzić dodatkowego chaosu, ponieważ już teraz organy nie mają możliwości szczegółowej weryfikacji rozwiązań technicznych.

Jak dodaje ekspert naszej Kancelarii: „Pozorna kontrola mogłaby być poczytywana za zmniejszenie zakresu odpowiedzialności projektanta, autora rozwiązań projektowych, co nie powinno mieć miejsca”.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji artykułu, która dostępna jest TUTAJ.

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.