Referat – Prawa do dysponowania łożyskiem i krwią pępowinową. Między nauką a życzeniami rodzącej.

gru 12, 2017 | Aktualności

Dnia 1.12.2017 dr Dorota Krekora-Zając wygłosiła referat na temat Prawa do dysponowania łożyskiem i krwią pępowinową. Między nauką a życzeniami rodzącej. Na Konferencji Naukowo- Szkoleniowej XV Forum Prawniczo-Medyczne Koniec i początek. Szczególne Medyczne Uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia, POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.