Prawa pacjenta, a zasady prowadzenia badań naukowych

lip 21, 2023 | Aktualności

Prowadzenie badań naukowych, poznawanie etiologii chorób oraz poszukiwanie nowych metod leczenia to podstawa medycyny. Dzięki rozwojowi nauki, badania mające na celu pogłębienie wiedzy o człowieku stały się masowe. Podczas ich prowadzenia mogą pojawić się jednak problemy natury prawnej.

W czasopiśmie naukowym – Studia Iuridica, ukazała się publikacja dr Doroty Kreatora-Zając: „Physician Scientist: clash of patient rights and principles of conducting research”. Ekspertka naszej kancelarii omówiła w niej problem dotyczący praw pacjenta, w tym prawa do prywatności i prawa do wolności prowadzenia badań.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: TUTAJ 

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.