Interdyscyplinarny okrągły stół ekspertów: W kierunku europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia

lis 14, 2022 | Aktualności

Dr Dorota Krekora-Zając wzięła udział w międzynarodowym, interdyscyplinarnym okrągłym stole ekspertów z  jednostek akademickich w Europie. Spotkanie poświęcone było europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS, European Health Data Space), czyli projektowi Komisji Europejskiej mającemu umożliwić pełniejszą harmonizacje zasad przetwarzania danych osobowe w UE, a w szczególności zasad przekazywania danych zdrowotnych dla celów związanych z opieką medyczną i prowadzenie badań naukowych.

W ramach wydarzenia Ekspertka naszej Kancelarii wygłosiła mini prelekcję dotyczącą zmian prawnych i ryzyk związanych z proponowanym rozporządzeniem w sprawie EHDS. W szczególności wystąpienie dotyczyło zasad wtórnego wykorzystaniem danach osobowych dla celów badań naukowych, w tym braku harmonizacji z innymi aktami prawa europejskiego i kontrowersji związanych z nową podstawą prawną takie przetwarzania.

Wydarzenie odbyło się 25 października 2022 r. w belgijskim Uniwersytecie KU Leuven.

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.