Europejska przestrzeń danych zdrowotnych: Zbyt duża, by odnieść sukces?

lip 4, 2023 | Aktualności

Na łamach prestiżowego magazynu naukowego „Health Policy” ukazał się artykuł na temat projektowanego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Jest to system obejmujący przepisy, wspólne normy i praktyki, infrastruktury i ramy zarządzania, których celem jest wzmocnienie pozycji osób fizycznych dzięki lepszemu dostępowi cyfrowemu do ich danych osobowych dotyczących zdrowia na poziomie krajowym i w całej UE i zapewnienie spójnej struktury do możliwego wtórnego wykorzystania tych danych na potrzeby badań naukowych, innowacji czy kształtowania polityki i działań regulacyjnych.

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że obecny kształt proponowanych przepisów sprawia, że EHDS może nie spełnić zakładanego celu.

Jedną z współautorek artykułu jest dr Dorota Krekora-Zając. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji: LINK

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.