Bezpieczny kredyt 2 % – szansa, czy ryzyko?

wrz 21, 2023 | Aktualności

1 lipca 2023 r. w życie weszła ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. To właśnie od tego dnia można złożyć wniosek o „Bezpieczny kredyt 2%”.

Z programu nie skorzystają jednak wszyscy. Zasadniczym wymogiem jest brak posiadania w dniu udzielenia kredytu mieszkania albo domu jednorodzinnego na własność. Dotyczy to również osoby prowadzącej z kredytobiorcą wspólne gospodarstwo domowe. Ustawodawca wprowadza też limit wieku. Kredyt może uzyskać osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 45. roku życia. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Na temat wad i zalet rządowego programu, dla Dziennika Gazety Prawnej pisze Katarzyna Wasik.

„Ze względu na bardzo duże zainteresowanie „bezpiecznym kredytem 2%”, Banki zostały zasypane wnioskami. Od strony technicznej Banki niestety nie były na to najlepiej przygotowane, choć pracują nad usprawnieniami, m.in. relokując wnioski do innych oddziałów.”

Zapraszamy do lektury: TUTAJ

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.