Referat – Physician scientist – Clash of patient rights and principles of conducting research

Dec 12, 2017 | Knowledge base

W dniach 18-19 .09. 2017 dr Dorota Krekora-Zając wygłosiła referat na temat : Physician scientist – Clash of patient rights and principles of conducting research, na konferencji: Compensation schemes beyond in case of medical malpractice . Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.