Referat – Genetic modification on human reproductive cells and human embryos in Poland

Dec 12, 2017 | Knowledge base

Dnia 20.11.2017 dr Dorota Krekora-Zając wygłosiła referat na temat: Genetic modification on human reproductive cells and human embryos in Poland, na konferencji : Legal Perspective on Synthetic Biology and Gene editing, University of Copenhagen.
Link do strony konferencji

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.