Nina Wójcik

adwokat, senior associate

Specjalizuje się w szeroko pojętym procesie inwestycyjno-budowlanym, w tym w badaniu stanu prawnego nieruchomości, umowach w obrocie nieruchomościami, obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w prawie autorskim oraz prawie ochrony środowiska.

Doświadczenie zdobywała w lubelskich i warszawskich kancelariach adwokackich.

N

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Prawo ochrony środowiska” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest adwokatem w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie od 2022 r.

N

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Mamy bogate doświadczenie. 

Nasz zespół od lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i realizuje inwestycje budowlane oraz infrastrukturalne, dba o prawną stronę obrotu nieruchomościami, a także doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, biotechnologii, ochrony danych osobowych. Z sukcesami prowadzimy spory sądowe oraz postępowania administracyjne.
Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim oraz włoskim.